• Listelengde: 1250
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Over 6 mnd vikariat ledig ved Stovner legesenter, fastlegeliste på 1250 pasienter.

Kan ha 5 kurative dager, gode inntjeningsmuligheter, mulighet for legevakt ved Oslo kommunale legevakt / Aker (vakter kan ofte gis bort eller byttes)

Veletablert legesenter som er godt utstyrt og organisert, CRP/HbA1c på kontoret, mulighet for opplæring.

Søker må ha norsk autorisasjon, snakke godt norsk og ha rett til refusjon fra HELFO. Ønskelig at LIS1/turnus er gjennomført, men det er ikke krav!

Etter vikariatet vil det være mulighet for å fortsette å jobbe 1 dag i uken på Stovner legesenter og om ønskelig vil det også være mulighet for å jobbe en dag i uken på Høybråten legesenter.

Personlig egnethet og erfaring fra allmennpraksis vektlegges.

Ønsker oppstart fra 01.08.21 (evnt noe ut i august eller fra september er en mulighet, dette kan avtales nærmere).

Søknad sendes til:
zaheer.a.awan@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Zaheer Ahmed Awan
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 97787175
E-post: zaheer.a.awan@gmail.com
Arbeidssted
Stovner legesenter
Karl Fossums vei 30
0985 OSLO