Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegeheimel ved Kremmergaarden legesenter ledig for overdraging til ny eigar etter nærmare
avtale.

Kremmergaarden legesenter er et nytt kommunalt legesenter i nybygg over kjøpesenter i hjertet avÅlesund sentrum, med moglegheit for leige av parkeringsplass i same bygg. Legesenteret åpna i 2019. Kontoret er godt utstyrt og journalsystemet er CGM journal. Kontoret har 10 fastlegar, dyktige medarbeidarar og godt arbeidsmiljø.

Det har vore utarbeida ein gunstig avtale, der legane betalar husleige
til Ålesund kommune, som er ansvarlig for drift og bemanning. Listelengda er per idag 1200, og er tilrettelagt for 5 kurative dager. Det er ingen kommunale oppgåver til avtalen, dette kan heller ikke tilpliktes, om ikkje leigeavtalen og listestørrelse skulle endrast.

Både legesenteret og kommuna vil legge tilrette for spesialisering i allmennmedisin for LIS3-kandidatar.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning. Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningsliner frå legeforreninga.

Ved intern tilsetting, vil det være mogligheiter for fastlegevikariat ved legesenteret t.o.m 01.01.2023. Vi oppmodar difor at du søker på stillinga, om også dette kan være av interesse. Her er det evt. gode moglegheiter for å prøve seg i allmennmedisin ved et velfungerende legesenter for aktuelle søkjarar.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dina Bursan
Tittel: Lege
Telefon: 950 07 461
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Arbeidssted
Kremmergaarden Legesenter
Notenesgata 6
6002 ÅLESUND
Søk på stillingen