Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og nevrologi. Medisinsk avdeling består av grenspesialitetene cardiologi, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Avdeling består av poliklinikk og sengeposter, og har for tiden ca. 150 ansatte. Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere.
Sykehuset Namsos er et kompakt sykehus med bla indremedisin, psykiatri, kirurgi/ortopedi, nevrologi, øye, ønh, føde/gyn og fulldigitalisert røntgenavdeling samlet i samme bygningsmasse. Det er et nært og godt samarbeid mellom avdelingene.

Kardiologisk seksjon, som aktiv del av indremedisins klinikk, er en aktiv, kollegial og moderne kardiologisk kollegium med, for et relativ lite sykehuset, et bred spektrum av diagnostisk og klinisk virksomhet, på en høy standard.

Kardiologiske aktiviteter inkludere klinisk kardiologisk utredning og behandling av stasjonær pasienter, akuttmedisinsk utredning og behandling at alvorlig syke pasienter, og omfattende poliklinisk virksomhet.

Spektrum av undersøkelser inkluderer ekkokardiografiske undersøkelse med moderne ekkokardiografiske utstyr, tranthorakal med inklusive 3 og 4 D og strain, modern transøsofageal ekkokardiografi maskiner, hand-held ultralyd devices, HOLTER-EKG og 7-dager langtids-EKG, AEKG, pacemaker og ICD-kontroller, inklusive CRT-P og CRT-D, implantasjon loop-recorder, og kardial CT-diagnostikk med Calcium score og CT-coronarangiografi.

Det er veldig bra samarbeid med kardiologiske kolleger i Sykehuset Levanger og veldig bra samarbeide med vårt Universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim, som er vår tertiær sentrum inklusive invasiv utredning med coronarangiografi. 

Det forgår også klinisk forskning innen kardiologi ved avdelingen.

 

Avdelingen har ledig:

100 % fast stilling for Overlege i Indremedisin/Kardiologi

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Generell indremedisin/Kardiologi
 • Poliklinisk virksomhet
 • Vakt i indremedisinsk avdeling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i indremedisin og grenspesialitet i kardiologi

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn.
 • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at søkeren behersker norsk både skriftlig og muntlig.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Randi Sudbø Brandtzæg
Tittel: Klinikkleder
Telefon: (+47) 74215697
Navn: Annbjørn Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94830423
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Klinikk for medisin og nevrologiSykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos