Ved Enebakk legesenter søker vi etter vikar for en av våre fastleger i perioden 1. september – 30 september 2021. Forlengelse av vikariatet kan bli aktuelt.
Enebakk legesenter er lokalisert i Kirkebygda i Enebakk, 45 min kjøretur fra Oslo S og 35 min fra Lillestrøm.

Legesenteret  er veldrevet og godt organisert med 5 erfarne fastleger og 3 sekretærer med lang erfaring. Det er ved legesenteret lagt vekt på et godt og åpent miljø der alle skal trives. Legesenteret har System X journalsystem og alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis.  Fastlegevikariatet har en listelengde på 1430 pasienter, med klinisk arbeid 4 dager i uken.

Vikar må ha gjennomgått LIS1/turnus og kunne jobbe selvstendig.
Personlig egnethet og erfaring fra fastlegekontor vektlegges.
Det er ingen kommunale oppgaver knyttet til stillingen.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

CV og kopi av attester bes tatt med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 26.07.2021

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Enebakk kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kamran Butt
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 938 71 358
E-post: kb727@hotmail.com
Navn: Kurt Hetland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 78 788
E-post: kurt.hetland@enebakk.kommune.no
Arbeidssted
Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK