Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Indremedisinsk avdeling består av sengepost med 24 senger, dagpost og poliklinikk. Avdelingen utreder og behandler pasienter innenfor hele det indremedisinske fagfeltet og har i tillegg lokalsykehussenger for hematologi og endokrinologi. Det er nært samarbeid med de øvrige medisinske spesialitetene.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Som overlege i avdelingen vil man ha ansvar for visitt og postarbeid, bakvakt, noe poliklinikk og dagbehandling, samt deltakelse i undervisning og utviklingsarbeid. Supervisjon og veiledning av LIS.

Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra indremedisinske fagfelt, arbeid ved lignende avdeling. Norsk autorisasjon som lege og spesialist i indremedisin eller andre relevante spesialiteter, samt forskningserfaring. Søkeren må i tillegg ha gode evner innen tverrfaglig samarbeid og interesse for utvikling av nye tjenester og samarbeidsrelasjoner.
  • Vi forutsetter at søkeren behersker skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.
  • Personlig egnethet vektlegges.

2 referanser bes oppgitt i søknaden. Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester benyttes.

Personlige egenskaper

  • Søker må ha gode samarbeidsevner, være positiv og fleksibel.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne-Mette Njaastad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47372290
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Søk på stillingen