Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Holbergsgate legesenter fra 01.08.21
Listestørrelse: 750 pasienter.
Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. De benytter infodoc journalsystem.

Kvalifikasjoner

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det tilbys ALIS avtale for fastleger i næringsdrift, og kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Det gis økonomisk støtte til kurs, fravær fra praksis og veiledning for inntil 300 000 kr/år. 

Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 3 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege Kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Terese Sanne Semb
Tittel: Fastlege Holbergsgate legesenter
Telefon: 91777441
E-post: teresesanne@gmail.com
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Holbergs gate 6
3722 Skien