Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har flere ansatte leger tilknyttet omsorgssenter og helsestasjon. På grunn av utdanningspermisjoner lyser vi ut 1 - 2 vikariater i ett år med mulighet for forlengelse. Oppstart 1.oktober eller etter avtale. 

Kristiansand kommune har 5 helsestasjoner/Familien hus og 14 bo- og omsorgssenter. Legen vil få tildelt tjeneste ved flere arbeidssteder. 

Det må påregnes minst 15 vakter per år ved Kristiansand legevakt, kveld eller helg. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS 3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver
- Omsorgssenter:
 • Legen har det medisinskfaglige ansvaret ved sykehjemmet. 
 • Legen skal sørge for nødvendig medisinsk oppfølging mens pasienten er innlagt i kommunens institusjon. Institusjonslegen overtar ansvaret for pasienten fra fastlegen ved lengre innleggelser.
 • Legen skal sørge for å innhente nødvendig informasjon fra fastlege ved innleggelse, og at nødvendig informasjon oversendes fastlege ved utskrivelse. 
 • Legen samarbeider tett med sykepleiere.
 • Gjennomføre legevisitt, lage innkomstnotat innen 7 dager, føre diagnoser og funn i fagsystemet, delta i kommunikasjon med pasient, pårørende og medarbeidere m.m.
 • Legemiddelgjennomgang (LMG).
- Helsestasjon:
 • Helsekontroller av barn samt veiledning til foreldre i samsvar med nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Legen inngår i helsestasjonenes tverrfaglige samarbeid med helsesykepleiere, jordmødre m.fl.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Villig til å starte på et spesialiseringsløp i allmennmedisin, eller ha en annen relevant spesialitet.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Overlege tilknyttet tjenestene.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS/LIS3. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktperson
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 15
4611 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen