Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har en ledig 100% stilling. Stillingen er kombinert mellom 50% Gyldengården helsesenter og 50% Kristiansand legevakt. Tiltredelse etter avtale. 

Gyldengården helsesenter sørger for første helsesjekk og oppfølging av asylsøkere og flyktninger frem til de får fastlege. Helsesenteret har flere sykepleiere/hjelpepersonell som bistår. Senteret er lokalisert i sentrum av Kristiansand og har god tilgjengelighet.

Arbeidet på Kristiansand legevakt inngår i en tredelt turnus, dag, kveld, natt med arbeid hver 4.helg. Oppgavene er primært knyttet til legevaktsjobb, utrykning i ambulanse og egen legevaktsbil. Legevakten er lokalisert på Eg i Kristiansand, ved siden av sykehuset. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS 3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet. Mulighet for forlengelse og fast stilling. 

Arbeidsoppgaver
Gyldengården helsesenter:
 • Helseundersøkelse av asylsøkere og flyktninger.
 • Oppfølging av blodprøver og evt. smittsomme sykdommer.
 • Samt andre oppgaver som kommer ved et helsesenter. 
Legevakt:
 • Utrykning i ambulanse.
 • Daglege på legevakt.
 • Sykebesøk i hjem og institusjon.
 • Legearbeid ØHD/KAD.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Bruk av tolk er en forutsetning.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Fleksibilitet.
 • Interesse for migrasjon
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS/LIS3. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Liv Solveig Torsøe
Tittel: Enhestleder Legevakt
Telefon: 91141250
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gyldenløves gate 23
4611 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen