Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. I tillegg er Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SÁNAG/ SANKS) en del av Sámi Klinihkka.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.  

Vi har behov for din kompetanse!
Vi har ledig stilling for lege i spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri.
Tiltredelse etter avtale.

Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk tilbyr hjelp til barn og unge i alderen 0 – 18 år fra Helse Nord, samt for samiske barn og unge fra hele landet. I tillegg har vi et særskilt ansvar for kommunene i Midt-Finnmark .

Det er to LIS stillinger ved BUP Karasjok. Hele spesialiseringsforløpet kan gjennomføres i Finnmarkssykehuset. Den generelle utdanningsplanen i barne- og ungdomspsykiatri finner du HER.  

Alle BUP legene i Finnmarkssykehuset tilhører fagnettverket av overleger og LISer i Helse Nord sitt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere. Dette fagnettverket er ansvarlig for to årlige nettverkssamlinger og for telematikkundervisning hver 14 dag. Overlegene har dessuten en egen årlig overlegesamling og annen hvert år dekkes deltakelse på internasjonal kongress. Det gis muligheter for klinisk forskning og faglig utviklingsarbeid som del av det kliniske arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostikk og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, i målrettet, tverrfaglig samarbeid med våre andre klinikere ved poliklinikkene
 • Veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Bidra til faglig medisinsk kompetanseheving innen barne- og ungdomspsykiatri lokalt ved BUP’ene, i Finnmarkssykehuset HF og i Helse Nords Utdanningsprogram for barnepsykiatere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • LIS1-tjeneste må være gjennomført  
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Bred klinisk erfaring for å møte et vidt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Interesse for faglige utfordringer i et historisk flerkulturelt område: norsk, samisk, kvensk og russisk
 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gjerne tilknytning til landsdelen
 • Glede av å bo i Finnmark, med hyggelige folk og fantastisk natur
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Reise- og flytteutgifter dekkes  iht. gjeldende reglement, dersom du må flytte for å begynne i jobb hos oss
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Samisk
 • Norsk
 • Svensk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Frøydis Nystad Nilsen
Tittel: Overlege
Telefon: (+47) 78469557
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
SANKS- BUP Midt-Finnmark, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok
Søk på stillingen