Kort om arbeidsgiver

Vi lyser nå ut en nyopprettet 100% fast stilling for Overlege i psykiatri, eller Psykologspesialist med ruskompetanse/ruserfaring. 

Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi i dag 2 faste overlegestillinger, samt 1 psykologspesialist. Vi har også 9 fagstillinger, og 2 kontorfaglige stillinger. 

VPP Tana er en del av DPS Øst-Finnmark, og yter primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og til dels Vadsø. Poliklinikken har et nært samarbeid med VPP Kirkenes, BUP Kirkenes og døgnenheten i Tana, og arbeider tett opp mot blant annet kommunale tjenester og psykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

VPP Tana holder på med flere utviklingsprosjekter, blant annet er det en nysatsing innen digitale helsetjenester; Digitalt FACT-team. D-FACT-teamet er et interkommunalt team, og partene i teamet er Finnmarkssykehuset, Berlevåg-, Båtsfjord-, Nesseby-, Sør-Varanger-, Tana-, Vadsø- og Vardø kommune. D-FACT organiseres i samarbeid med kommunene, og er organisatorisk plassert i DPS Øst-Finnmark under VPP Tana.

DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksen -, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud. VPP Tana er en allmenn psykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser og rus, med et tverrfaglig sammensatt personale. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten, samt innad i DPS'et.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar som inntak, utskriving, medisinering, TUD
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid intern og med våre samarbeidspartnere, intern og ekstern veiledning
 • Studentveiledning
 • Behandling av pasienter med ROP lidelser
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Noe reisevirksomhet i opptaksområdet må påregnes
 • Vi gjør oppmerksom på at dette er en nyopprettet stilling og arbeidsoppgaver kan bli justert underveis

Kvalifikasjoner

 • Vedkommende skal ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i psykiatri med full forskrivningsrett; eller norsk autorisasjon som psykolog med klinisk spesialistutdanning
 • Vedkommende må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Poliklinikken trenger spesialist med bred allmennpsykiatrisk kunnskap. Du må beherske både akutt-psykiatri med psykose-lidelser og suicidaltrusler, og behandlingsforløp for personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, tilknytningsforstyrrelser og innsiktsrettet terapi og kunne gjennomføre behandlingsforløp.
 • Det er ønskelig med erfaring fra pakkeforløp for psykisk helse til voksne
 • Det er ønskelig med ruskompetanse/erfaring
 • Veiledning og undervisning er en del av jobben
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person med ro og sindighet, som også kan vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig. Gode samarbeidsevner både innad i avdelingen og vårt DPS, og ut mot kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendig
 • Vi liker å snakke sammen både for å samkjøre avdelingen og for å ha et tillitsfullt og realt forhold til hverandre
 • Vi har omsorg for hverandre og godt humør og gleder oss til å dele det med deg
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Her kan du være med på å videreutvikle tilbudet
 • Vi åpner opp for mulighet til å kunne pendle og også jobbe hjemmefra i perioder
 • Et sosialt lokalmiljø, med et variert friluftsliv og godt kulturtilbud
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Finnmarkssykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom dette er nødvendig
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Mulighet for Finnmarksavtale for overleger i Finnmarkssykehuset(særavtale)
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Gunn Schanche
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 78967240
E-post: hilde.gunn.belinda.schanche@finnmarksykehuset.no
Navn: Janne Cecilie Trane
Tittel: Stedfortredende enhetsleder
Telefon: 78967240
E-post: Janne.Cecilie.Askildsen.Trane@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
VPP Tana, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF
Maskevarreveien
9845 Tana
Søk på stillingen