Kort om arbeidsgiver
Sentrumsgården legekontor - ALIS i næring 8.2 avtaler
 
Marker kommune utlyser en 100% ALIS stilling i næring ved Sentrumsgården legekontor,
0-liste praksis med oppstart høst 2021.
En av våre fastleger er interessert i å redusere listen sin og man kan regne med å kunne begynne med 300 pasienter på lista så fort stillingen er besatt.
Kommunen ønsker å holde antall pasienter pr liste under 1000.
 
Med 8.2 avtale har Kommunen ansvaret for legekontoret og dekker alle driftsutgifter ved kontoret. Det er ingen kostnader for overtakelse av hjemmelen. 
Legekontoret ligger lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet og godt utstyrt med gode inntjeningsmuligheter. Senteret har 4 fastleger, en LIS1 og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Det brukes Pridoc journalsystem. 
 
Du vil få nødvendig veiledning for spesialisering i allmennmedisin. Utgifter relatert til spesialisering kurs osv. dekkes av legen.
Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, 
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene, gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret. Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid, og vil delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Indre Østfold.
  • Stillingene vil tillegges inntil 7,5 timer per uke offentlig allmennlegearbeid
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1- tjeneste
  • Søker bør ha førerkort klasse B
 
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Marker kommune
Marker kommune
Kontaktperson
Navn: Golbon Sadrzadeh
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91249222
E-post: golbon.sadrzadeh@marker.kommune.no
Søknad
Arbeidssted
Sentrumsgården legekontor
Storgata 52
1870 ØRJE