Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker vi etter overlege / spesialist i psykiatri til en ledig fast 100% stilling ved Spesialisert poliklinikk
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske/ambulante tjenester, både med DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning. Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.
 
Spesialisert poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av pasienter over 18 år med psykoselidelser, inkludert høyrisikotilstander (UHR). ROP lidelser og Bipolar 1 lidelser. Enheten består av 3 team; et poliklinisk team, et FACT team og et Ressursteam som server de to førstnevnte. Teamene er tverrfaglig sammensatt av overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer, idrettspedagog, jobbspesialister, erfaringskonsulent, sykepleiere, ergoterapeuter og sosionom med videreutdanning i psykisk helse.
 
Den aktuelle overlegestillingen er en av 2 stillinger som har en brøk i FACT teamet og en brøk i poliklinikkteamet. Det er totalt 5 overleger i de to teamene i Spesialisert poliklinikk.


Arbeidsoppgaver
 • Mottak, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser, med fokus på gode overganger fra døgn til poliklinikk, samt overganger til øvrige tjenester i bydel, samarbeidende sykehus og fastleger
 • Faglig ansvar for vedtak ihht psykisk helsevernloven
 • Mester-svenn ordning i behandling av pasienter underlagt tvungent vern
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Overlegestillingen vil inngå i 17- delt bakvakt ved døgnenhetene
 • Oppfølging og veiledning av LIS leger
 • Det legges til rette for fagutvikling
 • Delta i avdelingens halvdagsutredning
Kvalifikasjoner
 • Vi forutsetter at alle søkere har kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med relevant klinisk praksis fra psykosefeltet, alvorlig psykisk lidelse, ROP lidelser
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker medarbeidere med faglig dyktighet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og arbeidserfaring fra arbeid i psykisk helsevern vil bli vektlagt
 • Erfaring og interesse for å jobbe arenafleksibelt vil være en fordel
 • Interesse og erfaring for sammensatte problemstillinger og ROP lidelser, og evne til å jobbe tverrfaglig med disse
 • Kjennskap til FACT metodikk en fordel
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 50 / 94 17 72 92
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen