Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 1 års vikariat i utdanningsstilling i thoraxkirurgi f.o.m. 01.10.21 t.o.m. 30.09.22 ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo Universitetssykehus. Stillingen er pt ledig ved Thoraxkirurgisk avdeling, seksjon Ullevål, men rotasjon og tjenestetid ved avdelingens seksjon på Rikshospitalet må påregnes. Stillingen er tillagt tilstedevakt/primærvakt. 

Seksjonen på Ullevål behandler et bredt spektrum av voksen hjerte- og lungekirurgiske pasienter unntatt transplantasjoner. Seksjonen er også sterkt involvert i traumebehandling hvor Ullevål har landsfunksjon. 

Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes skal ha et felles ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølging i avdelingen samt poliklinisk virksomhet.
 • I stillingen inngår pt 6-delt primærvakt i avdelingen med ansvar for alle avdelingens pasienter.
 • Stillingen er tillagt deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling i avdelingens enheter.
 • Den som tilsettes må påregnes å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsarbeid og undervisning, og det er ønskelig med dokumentert erfaring fra dette.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være autorisert lege i Norge. 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Dokumentert og oppdatert kirurgisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, evne til god kommunikasjon og personlige egenskaper.
 • Vi ønsker en person med forskningserfaring og vedvarende interesse for faglig fordypning. 

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.
 • Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Svensk
 • Norsk
 • Dansk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Magnus Hagen
Tittel: Overlege, Seksjonsleder
Telefon: +47 911 02 991
E-post: uxolag@ous-hf.no
Navn: Arnt Eltvedt Fiane
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 23 07 37 34
E-post: afiane@ous-hf.no
Arbeidssted
Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Kirkeveien 166
0451 Oslo