Kort om arbeidsgiver
Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxanestesi og -intensivmedisin, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) , Medisinsk SimulatorSenter, Fou- avdelingen.

ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser. 
Avdelingen har en poliklinisk virksomhet, en daglig funksjon for inneliggende pasienter samt et nasjonalt ansvar som kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.
 
Vi er en multidisiplinær smerteklinikk som består av psykologer, leger med forskjellige spesialiteter, fysioterapeuter, spesialsykepleiere og helsesekretærer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og oppfølging av pasienter med langvarige smerter
 • Gynekologiske undersøkelser og bruk av ultralyd
 • Deltakelse på tverrfaglige oppsummeringsmøter med sykepleier, fysioterapeuter og psykologer
 • Delta på samhandlingsmøter med førstelinjetjenesten
 • Bruk av videokonsultasjon som verktøy til pasienter under oppfølging og ved felles tverrfaglige oppsummeringsmøter
 • Andre arbeidsoppgaver kan tillegges
   

Kvalifikasjoner

 • Fordel med offentlig godkjent norsk spesialist i gynekologi, eller annen relevant erfaring med langvarige vicerale smertetilstander.
 • Ultralydkompetanse er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper på tvers av faggrupper
 • God kommunikasjonsevne
 •  Interesse for samhandling på tvers av spesialist-primærhelsetjeneste
 • Like både selvstendig arbeid, samt arbeid i team

Vi tilbyr

 • En innovativ avdeling med mulighet for å delta i ulike prosjekt.
 • Et godt, spennende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og en variert arbeidshverdag.
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP, med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Petter Christian Borchgrevink
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 911 98 840
E-post: Petter.Christian.Borchgrevink@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim
Søk på stillingen