Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling for lege som ønsker å utdanne seg til spesialist i samfunnsmedisin.

Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver.

Stillingen inngår i et samfunnsmedisinsk fagnettverk av kommuneoverleger og overleger i kommunedirektørens fagstab, miljørettet helsevern, smittevern, kvalitetsutvikling, sykehjem med mer.  Det faglige miljøet i kommunen utgjør et tverrfaglig, spennende og utfordrende strategisk miljø.

Utdanningsplanen for stillingen omfatter tjeneste i flere etater og enheter, for å sikre bred kompetanse og at alle læringsmål for spesialiteten nås.  Det inngår derfor 20 prosent deltidsstilling i klinisk arbeid. Den vil utformes også i samarbeid med deg, basert på dine kvalifikasjoner.

Stillingen vil by på variasjon og gi gode muligheter for personlig og faglig utvikling og krever faglig kunnskap, selvstendighet og evne til samarbeid.

Arbeidsformen vil i stor grad kunne kunne formes av den enkelte i samarbeid med områdedirektører, fagstab og fagmiljøene.
Du vil få tilgang til personlig samfunnsmedisinsk veileder i kommunen, og gruppeveiledning i samfunnsmedisin i Trondheim.  

Når spesialitet i samfunnsmedisin nås legges det til rette for overgang til annen relevant stilling innen samfunnsmedisin i kommunen. 

Stillingen er organisatorisk plassert i kommunedirektørens fagstab, og rapporterer til områdedirektør for Helse og velferd samt områdedirektør for Oppvekst og utdanning. 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning overfor kommunale enheter og områdedirektører.  
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, med spesiell vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 • Samhandling internt i kommunen, med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten.
 • Delta i samarbeidsforum for kommuneoverlegene og folkehelsegruppe i kommunen.
 • Andre oppgaver tilpasset læringsmål og aktivitetskrav i spesialistutdanningen. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Interesse for aktuelt lov- og forskriftsverk.
 • Gode IKT-kunnskaper. 
Leger som har startet spesialisering, og leger med samfunnsmedisinsk erfaring som mangler spesialiteten i samfunnsmedisin, vil  også bli vurdert. 

Personlige egenskaper
 • Er samfunnsengasjert og interessert i medisinens og helsefagenes møte med samfunnet. 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er tverrfaglig orientert. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et spennende faglig miljø med utfordrende og viktige strategiske oppgaver. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 
 • Tilrettelegging for å gjennomføre spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Betty Pettersen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90679990
Navn: Paal Terje Wiig
Tittel: Rådgiver
Telefon: 95828731
Arbeidssted
Erling Skakkes gate 14
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen