Kort om arbeidsgiver
Vi søker en allmennlege med tiltredelse snarest.
Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13
delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet
utføres. Det gis avspasering etter vakt, også helgevakter.

Os legekontor har 3 fastlegehjemler og 2,25 årsverk på forkontoret.
Vi ønsker å lede legekontoret inn i den nye tiden med ordinær arbeidstid, som kan kombineres med et familieliv. Kommunen jobber med bedring av lønns- arbeids- og avtalevilkår for fastleger, som et tiltak for å møte utfordringene i fastlegesituasjonen regionalt og nasjonalt. Os kommune legger også til rette for nødvendige spesialiseringer. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.

Offentlige legeoppgaver fordeles på 3 årsverk og omfatter Intermediæravdeling, sykehjem/hjemmetjeneste og helsestasjon.

Den ledige hjemmel har ca 600 pasienter på listen, med tak på 900.

Krav til kompetanse
* Autorisasjon som lege
* Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis i Norge
* Personlige egenskaper og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
* Beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norske lovverk.
* Førerkort klasse B. Bør disponere bil.
* Gode digitale ferdigheter.

Vi tilbyr
* Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Lønns og avtalevilkår er under revidering.
* Det legges til rette for gjennomføring av spesialisering i allmennmedisin etter avtale..
* Gode pensjons- og forsikringsordninger.
* God oppfølging.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes
Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og vitnemål må medbringes til intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Os kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maja Presthagen
Tittel: avdelingsleder helse
Telefon: 91722808
E-post: Maja.Presthagen@os.kommune.no
Navn: Malin Floor
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 928 37 140
E-post: malin_floor@hotmail.com
Arbeidssted
Rytrøa 17
2550 OS I ØSTERDALEN
Søk på stillingen