Kort om arbeidsgiver
Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har kommunikasjonsforbindelser til resten av landet med egen flyplass på Bardufoss. Kommunen har et variert næringsliv, der Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Målselv har vakker natur, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, varierte tjenestetilbud og rike opplevelsesmuligheter. Kommunen er aktiv innenfor næringsutvikling og er involvert i ulike prosjekter. Det er et godt miljø med mye høy kompetanse i kommunen.

Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:
  • Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 3 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege.
  • Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger
Legeavtalen er tilknyttet Andslimoen legetjeneste v/Målselv Helsesenter, Bardufoss. Andslimoen legetjeneste kan tilby et meget godt og aktivt fagmiljø med ukentlig smågruppevirksomhet. Legetjenesten har medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø 6 mnd. i året og har bred erfaring i veiledet utdanning for spesialiteten allmennmedisin. Pr. i dag har legeavtalen en liste på ca. 600 pasienter. Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 23-delt legevakt Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 timer til faste kommunale legeoppgaver (jfr. ASA 4310). Ved tildeling av legeavtalen kan det enten inngås individuell avtale om allmennpraksis (privat) eller tilsetting i 100 % kommunal stilling

LEGEHJEMMEL
100% legehjemmel v/Andslimoen legetjeneste. Dette er et vikariat ut året, med mulighet for fast ansettelse.

Tiltredelse etter avtale.

Avtaleinnehaver har ansvar for 600 listepasienter.
Det er i dag 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger ved legekontoret. 
                             
Krav til søker: 
  • Utdannet lege med norsk autorisasjon 
  • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin
Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
  • En faglig utfordrende stilling
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Tilsettings-/tildelingsvilkår: Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS.

Politiattest:  I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse.

Tilsettings-/tildelingsvilkår: Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS. 

Stillingen kan kombineres med f.eks jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Målselv kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Lavik-Askim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 452 43 173
Navn: Siv-Hege Severi
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 68 845
Arbeidssted
Fagerlidal 397
3925 PORSGRUNN