Geriatrisk avdeling utlyser fast stilling som LIS i geriatri 

Avdelingen består av ett sengeområde med 23 senger, geriatrisk poliklinikk med hovedvekt på kognitiv utredning, fallutredning og preoperative vurderinger samt en legeseksjon med eget tertiærvaktlag. Legeseksjonen består i dag av 15 legeårsverk fordelt på overleger og leger i spesialisering, inkl. LIS1.

Vi har daglig ortogeriatri i Ortopedisk klinikk og ukentlig tilsynsvirksomhet ved Alderspsykiatrisk avdeling. Avdelingen har gruppe II status i Geriatri etter gammel ordning og har avtaler med Nevrologisk avdeling, Alderspsykiatrisk avdeling og OUS for å dekke spesialisering i geriatri i ny ordning. Det utarbeides individuell utdanningsplan, avdelingen har utdanningsansvarlig overlege og LIS får egen veileder som er spesialist i geriatri. 

Ahus har i sin utviklingsplan for 2017-2035, at sykehuset spesielt skal satse på eldremedisin, sammen med kreft, psykisk helsevern og den akutt syke pasienten. Denne satsingen styrkes fra i år i et samarbeid der flere divisjoner deltar. Avdelingen bidrar i prosjekter for et mer demensvennlig sykehus og integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre. I tillegg blir det viktig å styrke samarbeidet med andre avdelinger som behandler pasienter som kan ha nytte av en geriatrisk tilnærming.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består hovedsakelig av klinisk arbeid på sengepost samt deltakelse i divisjonens vaktordning i det indremedisinske vaktlaget i Akuttmottaket.
 • Med økende erfaring vil LIS inkluderes i poliklinikk, ortogeriatri og tilsynsfunksjoner for å oppnå læringsmålene i geriatri.
 • Det vil legges til rette for nødvendig tjeneste ved OUS, Nevrologisk avdeling og Alderspsykiatrisk avdeling. 
 • Avhengig av erfaring og kvalifikasjoner, samt divisjonens behov, vil det være aktuelt å rotere til andre avdelinger på Ahus for å fullføre læringsmålene for LIS2.
 • Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av kollegaer og medisinstudenter.
 • Organiseringen av sykehuset innebærer at det kan være nødvendig med arbeid andre steder enn Ahus Nordbyhagen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker lege som har fullført LIS1 og har minst to års erfaring som LIS2 i indremedisin.
 • Erfaring fra sykehusgeriatri vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Den som ansettes må ha et oppriktig ønske om geriatri! Dette innebærer å ha tenkt gjennom og erfart/reflektert rundt fagets særegenheter og hva jobben krever.
 • Faglig trygghet, tålmodighet og gode samarbeidsevner er viktig.
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasient, pårørende og kollegaer er nødvendig for å jobbe i tverrfaglig team.
 • Vi ser etter en som er ivrig i tjenesten og har lyst til å utfordres for å være med på å utvikle både seg selv og avdelingen fremover.  
 • Hvis du kan kjenne deg igjen i at "skrøpelighet er vår styrke" så håper vi du søker.   

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr varierte, faglige utfordringer i en avdeling i stadig utvikling.
 • Avdelingen har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med blide medarbeidere som stadig prøver å finne ut hva som er viktig for pasienten!
 • Forskning har vært en underutviklet del av avdelingen siden starten i 2013, men forventes å ta seg opp i årene fremover.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marte R Mellingsæter
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92449235
Hjemmeside
Arbeidssted
Geriatrisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen