Folkehelseinstituttet søker ny områdedirektør for det organisatoriske området smittevern. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Område for smittevern arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske faktorer i miljøet. Råd, tjenester og forskning er viktige leveranser. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene, vaksineanskaffelser og vaksinedistribusjon, og har nasjonale laboratorie-referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi. 

Våre råd skal bygge på det beste av dagens kunnskap. Dette forutsetter innsikt og vitenskapelig forståelse som også kommer fra instituttets egen forskning, systematiske forskningsoversikter og utredninger. Laboratorieforskningen omfatter eksperimentelle studier i celler og spesialanalyser av blant annet bakterier og virus. Effekt av smitteverntiltak, antibiotikaresistens, immunologi, modellering innen infeksjonsepidemiologi og bruk og effekt av vaksiner er sentrale tema hvor området har forskningsaktivitet.

Direktøren for området skal videreutvikle fagmiljøet. Under covid-19 pandemien har området ledet den operative krisehåndteringen og utført svært mange oppgaver og oppdrag innen håndtering av koronasituasjonen. Området har økt bemanningen i flere avdelinger og vil fra 1. september ha om lag 400 medarbeidere. Videreutvikling og justering av organisasjonen som følge av pandemien, økt behov for oppfølging og beredskap, blir viktige oppgaver for områdedirektør og områdeledelsen.

     

Arbeidsoppgaver

Områdedirektøren skal:

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta et felles ansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, koordinere oppgaver på tvers og skape synergier mellom fagområdene
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Bidra til å fortsette å bygge forskningsmiljø og være pådriver for å skaffe forsknings- og innovasjonsmidler
 • Ha overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Utvikle områdets og tilhørende fagområders samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Ha ansvar for effektiv, profesjonell og forsvarlig drift av området i samarbeid med øvrig områdeledelse
 • Lede områdets beredskapsarbeid
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Sørge for god kommunikasjon i området og med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet
 • Være talsperson i media, også i krevende situasjoner og kriser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, helst på professornivå og minimum tilsvarende doktorgrad
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning
 • God innsikt i og forståelse for kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens oppgaver og kunnskapsbehov
 • Det er en fordel med erfaring fra:
  -          ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
  -          å bygge og samle tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer
  -          forebygging og folkehelsearbeid
  -          helseforvaltningen i Norge
  -          internasjonalt arbeid
  -          mediehåndtering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • God relasjonsbygger
 • Personlig egnethet og sammensetning av toppledergruppen vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass og en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
   
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Stoltenberg
Tittel: Direktør
E-post: Camilla.Stoltenberg@fhi.no
Navn: Gun Peggy Strømstad Knudsen
Tittel: Assisterende direktør
E-post: GunPeggyStromstad.knudsen@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lovisenberggata 8
0456 Oslo
Søk på stillingen