Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig en fast B-gren stilling, seksjon for invasiv kardiologi. Ved personlig egnethet, kan denne stillingen utvides til full opplæring i intervensjonskardiologi (estimert 3 års opplæringstid på PCI-lab).

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i kardiologi. Spesialistutdanningen vil foregå i kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Stavanger Universitetssykehus, vil sammen med samarbeidende sykehus i regionen, sørge for at utdanningskandidater får utført nødvendig tjeneste/prosedyrer til spesialiteten. Det tas forbehold om endring i slike krav i løpet av tjenesteperioden.

Prøvetiden vil være på 6 måneder. Underveis i forløpet vil det bli gjennomført evaluering og veiledning. Stillingen inngår i vaktordning. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. Ved evt. intern ansettelse kan B-gren stilling i kardiologi bli ledig, evt. vikariat.

Oppstart etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering 
 • Klinisk arbeid primært i intervensjonsavdelingen, dagpost og poliklinikk 
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer.
 • Undervisningsoppgaver
 • Kvalitetsarbeid
 • Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt. For søkere som ønsker å satse på intervensjonskardiologi utdannelse er det ønskelig med gode basis kardiologi ferdigheter
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert arbeid
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • God samarbeidsevne og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe alene og i team

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lene Erikson
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 82610
Arbeidssted
Mottaksklinikken / seksjon for kardiologisk intervensjon, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen