Kort om arbeidsgiver

Visuell og faglig spennande jobb?

Seksjon for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus har ledig stilling i vikariat for lege i spesialisering.
Vår avdeling er kjent for stor breddekompetanse og familiært arbeidsmiljø, ideelt i startfasen av spesialisering.

Det blir kvart år utført omlag 70 000 undersøkingar fordelt på 13 laboratorier.
Vi utfører ultralyd, CT, mammografi, intervensjon/angio, MR, nukleærmedisin og generell røntgen.
Seksjonen  har SECTRA RIS/PACS.
Seksjonen har 16 overlegestillingar, og 7 heimlar for spesialisering i radiologi.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver ihht. radiologi
 • Legar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode på ca 9 veker med hovudvekt på ultralyd, gjennomlysing, akutte CT-undersøkingar og granskingsarbeid
 • Lege inngår i vaktordning etter endt innføringsperiode
 • Seinare gruppe 1-teneste innan Helse Vest blir planlagt ved tiltreding

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Fullført LIS-1 er fra 01.03.19 et krav
 • Erfaring frå radiologisk arbeid vil bli lagt vekt på

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Interesse for radiologifaget
 • Personlege eigenskapar og gode samarbeidsevne vil bli vektlagd

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Obligatoriske kurs i samsvar med utdanningsplan

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hetland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732273
Navn: Harald Nes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 52732279
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5504 Haugesund
Søk på stillingen