Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune ønsker å styrke den medisinskfaglige kompetansen i Pleie og omsorg. Kommunen søker derfor etter en engasjert og selvstendig lege med kompetanse og interesse innenfor allmenn geriatri og sykehjemsmedisin, som ønsker å utvikle legetjenesten i Pleie og omsorg i et helhetlig perspektiv.

Bærum kommune har med utgangspunkt i et folkehelseperspektiv fokus på å tilrettelegge og bidra til at innbyggere i alle aldre opplever mestring i egne liv. Pleie og omsorg gir legetjenester på 10 ulike institusjoner med langtidsplasser, korttidsplasser, rehabilitering, palliasjon/hospice og KAD-plasser. Sykehjemsoverlegen ligger i stab til kommunalsjef og samarbeider tett med rådgivere innen fag, kvalitet og smittevern samt kommuneoverlegen.

Arbeidsoppgaver
Vi ønsker at sykehjemsoverlegen skal bidra i vårt systematiske arbeid med tjenesteutvikling og organisering, men også være fagansvarlig veileder for alle sykehjemsleger. 

Blant oppgavene er: 
 • Være rådgiver for kommunalsjef og ledergruppen i pleie og omsorg
 • Rådgiver og bistand i medisinske vurderinger i Tildelingskontoret
 • Undervisning og rådgiving innenfor pleie og omsorg generelt
 • Utarbeide ulike medisinske prosedyrer
 • Utvikle prosedyrer for  medikamentgjennomgang
 • Bistå i utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Lede fagforum for sykehjemsleger i Bærum
 • Samarbeid med kommuneoverlegen i kommunen
 • Delta i samhandling internt og eksternt når aktuelt
 • Bistand til second opinion til geriatriske brukere med komplekse behov, i samarbeid med tjenestene, inkl. fastlege                      
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller indremedisin
 • Fordypning innen geriatri/sykehjemsmedisin er ønskelig
 • Erfaring fra rehabilitering vektlegges
 • Erfaring fra og interesse for veiledning
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia, må ha bestått norskprøve på C1 nivå 
Personlige egenskaper
 • Gode samhandlingsevner
 • God evne til formidling
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt       

Vi tilbyr
 • Bærum kommune tilbyr en spennende stilling, der du som sykehjemsoverlege skal bidra til å utvikle våre tjenester i pleie og omsorgssektoren. Stillingen organiseres med kommunalsjef som nærmeste leder og i team med fagansvarlig/rådgiver i smittevern og fag og kvalitet i tjenesten. Tjenesten er i kontinuerlig utvikling og det vil kunne bli endring i ansvar og oppgaver i den forbindelse. 
 • Lønn etter avtale, individuell forhandling med utgangspunkt i sentrale og lokale forhandlinger. 4 mnd utdanningspermisjon hvert 5. år.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend


  
Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Tuvnes Lunder
Tittel: Spesialrådgiver fag og kvalitet
Telefon: 40851761
Navn: Cecilie P. Øyen
Tittel: Kommunalsjef pleie og omsorg
Telefon: 95923470
Arbeidssted
Eyvind Lyches vei 10
1338 SANDVIKA
Søk på stillingen