Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling.
Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk. DPS Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter: Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for Akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for Allmenpsykiatri Gjøvik, Enhet for Allmenpsykiatri Valdres, Enhet for Spiseforstyrrelser og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Våre nåværende LIS skal videre i sine spesialiseringsforløp. DPS Gjøvik vil derfor høsten 2021 ha totalt 3 ledige stillinger for LIS: 2 stillinger ved Enhet for Allmenpsykiatri og 1 stilling ved Enhet for Akuttpsykiatri. Vi vil sammen med aktuelle kandidater bestemme sted for oppstart.

DPS Gjøvik er godkjent for fordypning, fritt valgt tjeneste og poliklinikk. Tilsetting i stillinger skjer i samarbeid med ledere ved andre enheter i Divisjon Psykisk Helsevern, da SI tilbyr en fullstendig tjenesteplan for ferdigstilling av spesialitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Omfatter et bredt spekter av utrednings- og behandlingsoppgaver innen det allmenn,- og akuttpsykiatriske feltet
 • Kartlegging og utredning
 • Foreta vurderinger
 • Individualbehandling /samtaleterapi
 • Gi råd og veiledning innad og utad
 • Delta i intern- og ekstern undervisning
 • Delta i enhetens faglige utvikling  
 • Arbeide i et tverrfaglig team, der miljøterapi inngår som en viktig del av behandlingen 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gjennomført LIS 1-tjeneste.
 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt

  Personlige egenskaper

  • Utvise en faglig interesse og engasjement for spesialiteten man har valgt
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ha en stor grad av bevissthet rundt egen kompetanse og hva man må søke veiledning på, i forhold til fagets kompleksitet 
  • Trives med å jobbe i team 
  • God evne til å jobbe selvstendig
  • Strukturert
  • Tilpasningsdyktig
  • Ansvarsbevisst
  • Fleksibel
  • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr

  •  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet. Forutsigbar utdanningsplan utarbeides
  • Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
  • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
  • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Innlandet HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Gun Kristin Løken
  Tittel: Enhetsleder
  E-post: Gun.Kristin.Loken@sykehuset-innlandet.no
  Navn: Janniche P Nereng
  Tittel: Enhetsleder
  E-post: Janinche.Nereng@sykehuset-innlandet.no
  Navn: Svein Martin Luth
  Tittel: Avdelingsoverlege
  E-post: Svein.Martin.Luth@sykehuset-innlandet.no
  Arbeidssted
  DPS GJØVIK Enhet for Allmenpsykiatri og Enhet for Akuttpsykiatri, Sykehuset Innlandet HF
  Kyrre Greppsgate 11
  2819 Gjøvik