Kort om arbeidsgiver

Skien kommune lyser ut nyopprettet ALIS stillinger ved Holbergsgate legesenter

Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. De benytter infodoc journalsystem.

Skien kommune oppretter nå en ALIS stilling ved Holbergsgate legesenter og tilrettelegger for et strukturert utdanningsløp i allmennmedisin, slik at hele spesialiteten kan fullføres i kommunen løpet av 5 år. Alle utgifter relatert til utdanning dekkes av kommunen.

Spesialist i allmennmedisin ved Holbergsgate legesenter vil være individuell veileder. Det vil tilrettelegges for en pasientliste på 700 – 800 pasienter.                                           ALIS deltar i legevakt på samme vilkår som de øvrige fastleger i kommunen. I løpet av ALIS løpet vil legen også få erfaring fra kommunal tjeneste som f.eks sykehjem og helsestasjonsarbeid.     

Skien kommune ønsker å bidra til å opprettholde næringsdrift som hovedmodell for fastlegeordningen. Det tilbys såkalt 8,2 avtale (driftsavtale) dersom søker ønsker å jobbe som næringsdrivende lege, dvs kommunen betaler mellomlegget mellom basistilskuddet og månedlige driftsutgifter. Kommunen vil kunne tilby fast lønn dersom det er en forutsetning for at søker ønsker å tiltre i stillingen.

Det er ønskelig med oppstart ca. 01.09.21. Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosededyre.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste og inneha norsk autorisasjon
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning
  • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

 

Politiattest må fremvises ved tiltredelse

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
  • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege Kliniske tjenester
Telefon: 950348829
E-post: rude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Hilde Marianne Kristoffersen
Tittel: Fagsjef spesialiserte tjenester
Telefon: +4791806549
E-post: HildeMarianne.Kristoffersen@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Holbergs gate 6
3722 Skien