Kort om arbeidsgiver
Det er ledig to hjemler med tiltredelse etter avtale. Listestørrelsen er på hhv. 800 og 900 pasienter. Leger i LIS1-løp kan også søke.

Kvalifikasjonskrav
det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Vi åpner også for at leger som er i LIS1-løp kan søke med oppstart når LIS1 tjenesten er ferdig.
god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen i henhold til Spesialistforskriften. Kommunen vil søke på aktuelle rekrutteringsmidler som lyses ut for dette formålet, som tildeles den enkelte dersom tilskudd tildeles.

Øvrige vilkår
Ved overtakelse av hjemmel gis et etableringstilskudd på kr. 200.000,- samt løpende etableringstilskudd tilsvarende 50 % av faste utgifter i 12 mndr. Bindingstid 3 år etter tiltredelse.

Årsvikariat kan være aktuelt dersom hjemmel ikke blir besatt eller tildeles lege som ikke er ferdig med LIS1-tjeneste.
Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start

Personlige egenskaper 
godt utviklede samarbeidsevner
gode kommunikasjonsferdigheter
fleksibel
god arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kommunale legeoppgaver
Stillingene er i dag ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke ved behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er opprinnelig lokalisert ved Kristiansund sykehus, men driftes pr tiden ved Frei legesenter grunnet Covid19 pandemien. Det er relativt lav vaktbelastning, 1-2 vakter pr mnd.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 71573564
E-post: astrid.grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryggen medisinske senter
Astrups gate 9
6509 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen