Vi søker lege til 1-års vikariat ved Ungdomspsykiatrisk klinikk og fortrinnsvis deg med erfaring fra
døgnbehandling i barne- og ungdomspsykiatri.


Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern
(ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og
behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser.
Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige
spiseforstyrrelser og alvorlige affektive lidelser. Klinikken har øyeblikkelig
hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en
lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til
pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak
barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I
tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger,
psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk
ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieterapeuter og kontorfaglig personell.
Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti
fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i
døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode
overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et godt faglig miljø
som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og
ambulant. 

Legen går i forvakt i en 12- delt turnus. Vaktene er ettermiddag/natt og hver 12. helg. Dette er hjemmevakter med utrykningsplikt. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri går i bakvakter i ordningen.

Tiltredelse fortløpende
Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse som lege i tverrfaglige team for spesialisert undersøkelse og behandling av barn/unge og deres foresatte, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.
 • Deltagelse i akutteam, med vurdering av problemstillinger som henvises som øyeblikkelig hjelp, og andre saker med påtrengende hastegrad.
 • Vaktarbeid innebærer å være tilgjengelig på telefon for henvendelser fra postene. Dette gjelder primært medisinske/akuttpsykiatriske spørsmål som oppstår etter ordinær arbeidstid. I tillegg har man utrykningsplikt til seksjonen ved behov, som for eksempel ved en inntaksvurdering. Responstid på utrykning er maksimalt 60 minutter.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Påbegynt spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, evt voksenpsykiatri, vil være en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, og å ta ansvar for egne vurderinger
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • For stillingen gjelder vanlige vilkår ved Akershus universitetssykehus med rettigheter og plikter fastsatt i gjeldene lover, personalreglement, tariffavtaler, pensjonsvedtekter og instrukser
 • Fra lønnen trekkes 2 % til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Blikkshavn
Tittel: leder av fagstab
Telefon: 67965412
Navn: Inger Lise Olsen
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 67965426
Hjemmeside
Arbeidssted
Ungdomspsykiatrisk klinikk , Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 55
1478 Lørenskog
Søk på stillingen