Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på laget? Er du en engasjert og fremoverlent leder med gode samarbeidsevner? Vi har ledig en spennende stilling som seksjonsleder for legene på avdelingen for mikrobiologi og smittevern.  Avdelingen har godt fagmiljø som utfører mange varierte arbeidsoppgaver. Legene i avdelingen jobber tett mot sykehusets kliniske avdelinger og er også engasjert i smittevern og forskning.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling, og seksjon for leger. Legene har også medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.
Foruten diagnostikk, undervisning og forskning driver avdelingens leger med rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.
Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger. Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i avdelingens ledergruppe
 • Personal-, økonomi- og lederansvar for seksjonen
 • Bidra til å sikre god faglig kvalitet og utvikling i avdelingen 
 • Legge til rette for, og evt bidra til god forskningsaktivitet i avdelingen   
 • Ansvar for kompetanseutvikling blant legene og sikre god arbeidsflyt 
 • Sikre gode utdanning for LIS sammen med veilederne
 • Bidra i rutinediagnostikk og vakttjeneste   

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, lederutdanning eller planlagt lederutdanning
 • Kompetanse og erfaring innen mikrobiologi   
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som lege   

Personlige egenskaper

 • Arbeide målrettet etter avdelingens og divisjonens målsetting og kunne bidra i helheten
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, hvor evnen til å lytte, være tydelig og fleksibel forvente 
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevner
 • Positiv og initiativrik 
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer som er opptatt av kvalitet og fremdrift
 • Et positivt og støttende arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Inspirerende og lærerikt arbeid 
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet omgivelser med kort reisevei fra Oslo 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Unn Skovholt Halvorsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93096424
Hjemmeside
Arbeidssted
MIK laboratorium, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen