Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig to fastlønnede heltidsstillinger som fastleger allmennmedisin i vakre Hamarøy!

Vi er et veldrevet legesenter med mange ulike tverrfaglige oppgaver og store muligheter for faglig utvikling. Legetjenesten i Hamarøy kommune har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Hamarøy kommune vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring og godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende, og kommunen jobber aktivt for at vi som allmennpraktikere skal få mer tid til våre fastlegeoppgaver.
 
Hjemlene:
Det er per i dag listelengde på 600 for begge hjemlene. Hos oss vil du slutte deg til et kollegium i kommunen med til sammen 5 fastleger og en LIS1 lege. Hamarøy kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS3 i allmennmedisin og tilbyr ALIS-løp med veiledning og supervisjon i henhold til nasjonale krav. Som lege hos oss vil du også få mulighet for fri med lønn i forbindelse med utdanning og kurs.

Vi har erfarne og dyktige helsesekretærer og sykepleiere.

Arbeidssted:
Det er to legekontor i kommunen, de ligger på tettstedene Drag og Oppeid. De ledige stillingene er tiltenkt Drag legekontor, som er et trivelig og moderne legekontor sentralt plassert på Drag.
Du får i Hamarøy å jobbe i vakre omgivelser som strekker seg fra dramatiske fjorder og høyfjell i indre deler av Tysfjorden og Hellemofjorden, til et spektakulært panorama over Vestfjorden og Lofotveggen på ytre Hamarøy. Vakre Hamarøy har naturopplevelsene du lengter etter. Kombinert med unike kulturopplevelser gir Hamarøy deg glede i både hjerte og sinn.
 
Legevakt:
Som fastlege hos oss deltar du i en 6-7-delt kommunal legevakt, organisert som beredskapsvakt. Legevakten er lokalisert ved Oppeid legekontor.
 
Samisk språk og kultur:
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er forvaltningskommune for lulesamisk språk og kultur. Gjennom vår Helse- og omsorgsplanen har vi beskrevet det samiske perspektiver som skal være gjeldende i alle tjenestene, og vi har ekstra fokus på den samiske pasienten. Kommune har opprettet en samisk ressursgruppe som blant annet utarbeider tiltak som gir økt kompetanse hos personell som yter kommunale helse -og omsorgstjenester slik at den samiske pasienten skal bli møtt på sine behov og få likeverdige tjenester.
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har ansatt en lulesamisk kultur- og språktolk som skal jobbe direkte i helse- og omsorgstjenestene for å sikre at den samiske pasienten blir ivaretatt.  For deg som ikke har bakgrunn i samisk språk og kultur – gis gode muligheter for kurs i lulesamisk språk- og kulturforståelse.


Arbeidsoppgaver
 • Stillingene er for etablerte fastlegeliste på inntil 600 pasienter
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevaktsordning
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning av LIS1 lege
 • Veiledning av LIS3 leger (gjelder spesialist) 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin er ønskelig
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 Samisk språk- og kulturforståelse vil bli vektlagt hvis kandidaten for øvrig tilfredsstiller kvalitetskrav til stillingen

Personlige egenskaper
 • du har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • du er innovativ og nytenkende
 • du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og gode evner til samhandling
 • du skaper gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • du er strukturert, målrettet og beslutningsdyktig
Vi tilbyr
 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.
 
Om søknads- og ansettelsesprosessen
På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft gjøres det fortløpende vurderinger og ansettelser av aktuelle søkere. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist som fornyes ved behov, og der annonsen fjernes når behovet er fylt. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke snarest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hamarøy - Hábmer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann- Elise Os
Tittel: kommunalleder helse- og velferd
Telefon: 90180393
Navn: Elisabeth Richter
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 94885548
Arbeidssted
Hamarøy legekontor
Marie Hamsunsvei 3
8294 HAMARØY