Kort om arbeidsgiver

 Vi trenger en ny medarbeider, og ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!

Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden. Vi jobber på tvers av fag-, kommune-, fylkes- og landegrenser.

Klinikken har 3 avdelinger: 

 • Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester.
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste, forskning og utvikling (SANKS, FoU) lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert på Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

VPP er en enhet lokalisert i Karasjok med totalt 11 stillingshjemler (Sosionom, overlege, psyk. sykepl., psykolog, psykologspesialist, psyk. spl/ familieterapeut, og lege). Vi har i alle år hatt ansatte med rik språk- og kulturkompetanse, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø og gjør behandlingstilbudet bedre.
Vi gir utredning og behandling til personer over 18 år som trenger hjelp for psykiske plager, som traumer, angst, depresjon og tvangslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, psykoseproblemer, rus- /avhengighetsproblematikk.  

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter på spesialistnivå / DPS. Det legges til rette for at lege i spesialisering følger undervisning, kurs og veiledning jfr. læringsmål.
 • Vi har en vaktordning der kommunepsykologer og -leger kan ta kontakt på dagtid, og som alle ansatte deler på å være en del av. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS 1.
 • Ha grunnleggende IT-kunnskaper da all dokumentasjon,  postgang osv. skjer elektronisk.
 • Trenge psykiatripraksis som del av sin spesialisering, eller bare ha interesse for faget.
 • Bilsertifikat er en fordel da ambulering kan bli aktuelt (eller ta lappen når du kommer - det har to av våre leger gjort).
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Du må være interessert i mennesker, samt ha gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Håndtere en hektisk og variert arbeidshverdag.
 • Vi ønsker en medarbeider som er strukturert, og som forholder seg til gjeldende retningslinjer og faglige krav.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. Prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Tonje Holst Samuelsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92434371
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet VPP SÁNAG/SANKS, Sámi Klinihkka , Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkka 34
9730 Karasjok
Søk på stillingen