Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!

Avdeling rus og avhengighet har ledig fast 100 % stilling som overlege. Arbeidssted for tiden LAR-poliklinikk, nord (Tønsberg/Horten).

Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Tiltredelse etter avtale. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus- og avhengighetsmedisin.

LAR nord har poliklinikker lokalisert til Horten og Tønsberg. På poliklinikkene avholdes ansvarsgrupper, individualsamtaler, samt utdeling av substitusjonsmedikament til pasienter i ukedager og helger. Den utlyste stillingen er primært knyttet til poliklinikken i Tønsberg, 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk oppfølging av pasienter
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning med DPS Vestfold

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri. Annen relevant spesialitet kan vurderes særskilt.
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Søkere som har kort tid igjen til godkjenning av spesialiteten kan også være aktuelle
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har høyt faglig nivå og trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer i en atmosfære med trygghet tillit og gjensidig respekt
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere. Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon.
 • Du er villig til å stille deg bak avdelingens aktuelle hovedlinjer mht. forskrivning av vanedannende legemidler
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og spesialister i psykiatri
 • Et forskningsmiljø innen Sykehuset i Vestfold HF, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
 • Støtte til personlig faglig utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Hallbjørg Indgaard Bruu
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97540326
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90988715
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
LAR-poliklinikk, nord, Sykehuset i Vestfold HF
Storgaten 33
3126 Tønsberg
Søk på stillingen