Kort om arbeidsgiver

Ledig "gjennomstrømmingsstilling" som lege i spesialisering i arbeidsmedisin (LIS 3). Stillingen benyttes primært til lege som allerede har utført vesentlige deler av tjenesten i arbeidsmedisin og som nå trenger institusjonstjeneste i arbeidsmedisin. I utgangspunktet er tjenestetiden ett år, men den kan for LIS som tar spesialisering etter ny ordning utvides med inntil 6 måneder dersom det er nødvendig for å oppfylle de læringsmålene som er relevante for institusjonstjeneste.

Tjenesten vil foregå ved Arbeids- og miljømedisinsk seksjon, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN Tromsø. Tiltredelse over sommeren. Ved eventuelt ledig vikariat etter avsluttet tjenestetid er det mulighet for forlengelse.

Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Sykehuset driver ambulant virksomhet som etter nærmere avtale inngår som en del av virksomheten. P.t. er det ikke slik ambulering ved avdelingen, men noe annen reisevirksomhet kan inngå. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientarbeid (i "gjennomstrømningsstilling" er dette vanligvis hovedfokus)
 • Oppdrags- og utredningsvirksomhet
 • Informasjon og kunnskapsformidling
 • Eventuelt prosjekt- og forskningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Helst utført mer enn halvparten av tjenesten for spesialiteten arbeidsmedisin
 • Beherske skandinavisk språk meget godt, for både skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Engasjement og nysgjerrighet
 • Evne til både tverrfaglig samarbeid og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø og en legejobb der du kan være med og påvirke arbeidets innhold og rammer i større grad enn legejobber flest
 • En avdeling som gjerne tar i mot og veileder nye
 • At du får leve i en pulserende by med mange muligheter og fantastisk natur
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Randi F Olsen
Tittel: Overlege
Telefon: 77628055
E-post: Randi.Kristine.Falnes.Olsen@unn.no
Navn: Jan Vilis Haanes
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77627363
E-post: jvh@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø