Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det er ledig en nyopprettet fast stilling 100 % som overlege ved Sølvsuper Helse- og velferdssenter. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder.

Bodø kommune overtar ansvar for et økende antall pasienter med flere og mer krevende diagnoser fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller nye og økte krav til den kommunale legetjenesten, og det er derfor nødvendig at vi utvikler vår kompetanse i tråd med dette.

Vår nye overlege må ha:
Kvalifikasjoner:
 • Klinisk legetjeneste, fortrinnsvis knyttet til korttidsplassene
 • Bidra til utvikling av legetjenester i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet
 • Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av leger og øvrig helsepersonell
 • Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene
Personlige egenskaper:
 • Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse.
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet
Om oss
Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodø kommune sitt "minisykehus" med høy faglig kompetanse hos personalet både formalisert og erfarings basert. Sølvsuper har 21 langtidsplasser, 41 ordinære korttidsplasser, 5 plasser for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase og 7 KAD plasser, inkludert både somatikk og psykiatri. Etter politisk vedtak desember 2020 arbeides det nå også med å få kommunens rehabiliteringsplasser lokalisert i Sølvsuper.
Sølvsuper HVS har følgende legeressurser fra tidligere:
 • to spesialister i nevrologi i 100% stilling, hvorav 50 % av den ene stillingen er som kommuneoverlege.
 • fastleger i ulike stillingsstørrelser i de forskjellige avdelingene.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Klinisk legetjeneste, fortrinnsvis knyttet til korttidsplassene
 • Bidra til utvikling av legetjenester i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet
 • Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av leger og øvrig helsepersonell
 • Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene

Vi kan tilby deg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger

Annet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju .

Lønn etter gjeldene tariffavtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt gjerne:
Helseleder:
Stian W. Rasmussen – mobil 90994180. Stian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no

Kommuneoverlege:
Francis Odeh – mobil 95155539. Francis Odeh Francis.Odeh@bodo.kommune.no

Virksomhetsleder Sølvsuper HVS:
Trond E. Skårn – mobil 93448479. Trond.einar.skarn@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wiik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Francis Odeh
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 951 55 539
E-post: francis.odeh@bodo.kommune.no
Navn: Trond Skårn
Tittel: Virksomhetsleder Sølvsuper HVS
Telefon: 934 48 479
E-post: trond.skarn@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Sølvsuper helse- og velferdssenter
Vebjørn Tandbergs vei 14
8076 BODØ