Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus Arendal er en del av Sørlandet sykehus og har akuttfunksjon for østre Agder (ca 115 000 innbyggere).

  •  Vi har ledig 100% fast stilling som overlege med arbeidssted Arendal - spesialist i gastroenterologisk kirurgi.  

Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi og plastikkirurgi. Arendal utfører robotassisterte operasjoner innen urologi, gastrokirurgi og gynekologi. Sykehuset huser eneste helikopterbasen mellom Oslo og Stavanger.

Seksjonen i Arendal har et utbredt tilbud innen gastroenterologisk laparoskopi og robotkirurgi. Vi håndterer bariatrisk kirurgi for Agders befolkning med nedslagsfelt på ca 307 000 innbyggere og er et av de større sentrene for fedmekirurgi i Norge.

Bred erfaring innen laparoskopisk kirurgi er ønskelig, eks TEP, arrbrokk, stomibrokk, fundoplikasjon og gjerne bariatrisk kirurgi. Benign kolonkirurgi gjøres ved seksjonen og erfaring innen laparoskopisk kolonkirurgi vil blir vektlagt. 

Tarmkirurgien er delvis funksjonsfordelt ved Sørlandet sykehus i form av at kolonkreftkirurgi utføres ved sykehuset i Kristiansand og bariatrisk kirurgi er lagt til sykehuset i Arendal. 

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatt skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgaver vil bestå av operasjoner, poliklinikk og postarbeid
  • Seksjonert, 6-delt vakt bak lege i spesialisering 

Kvalifikasjoner

  • Vi søker spesialist i gastroenterologisk kirurgi.
  • Norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

  • Utfordrende og variert arbeid
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønnsbetingelser etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Jeanne Mette Goderstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 415 04 160
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kir.avdeling, seksjon for gastroenterologisk kirurgi, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen