Kort om arbeidsgiver
Ved klinikk for anestesi og kirurgi er det fra 15. september 2021 ledig et tidsbegrenset 1-års vikariat som overlege tilknyttet Anestesiavdelingen.
Erfaren LIS som kan konstitueres som overlege kan også søke.

Avdelingen har 13 overleger og 2 leger i spesialisering. Vi betjener 9 operasjonsstuer (ortopedi, revma og gastrokirurgi) hvorav 2 er tilknyttet egen dagkirurgisk enhet. Det er betydelig aktivitet innen ultralydveiledet regionalanestesi.

Klinikkens po/intensivavdeling betjener både kirurgi og medisin og har ca. 4-500 respiratordøgn årlig.
Sykehuset har akuttfunksjon for egne bydeler (140 000 innbyggere) med 45-60 pasienter i akuttmottaket pr døgn, hvorav ca. 30 % er kirurgiske pasienter.
Overlegevikar vil inngå i avdelingens gjeldende vaktsystem.

Kvalifikasjoner
  • Vi søker etter overlege i anestesi med stor arbeidskapasitet og interesse for anestesi- og intensivmedisin 
  • Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Dessuten vektlegges vilje - og egenskaper til å bidra til et godt arbeidsmiljø høyt
  • Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
  • Norsk autorisasjon eller EØS autorisasjon som lege kreves 
  • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
  • Vaktordningen er i dag 8 delt tilstedevakt med avspasering hver åttende uke
  • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom  arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Søknadene behandles fortløpende.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Roger Roscher
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 45 18 60
Navn: Aasmund Godø
Telefon: 22 45 17 14 / 97 54 93 52
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO