Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vi er aktivt engasjert i digital tjenesteutvikling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.
Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 
Seksjonsleder har personalansvar.

BUP Levanger har 8 delt, en-sjikts vaktordning, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.


Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.

Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost. I tillegg vil avdelingen legge til rette for obligatorisk tjeneste på Psykiatrisk avdeling og Barneavdeling. Hele utdanningen kan gjennomføres innen HNT. 

Avdelingen har ledig
100% fast LIS 3-stilling/ legestilling ved BUP/ Sykehuset Levanger
Arbeidssted kan legges til Levanger eller Stjørdal etter avtale.  Oppstart etter avtale

Vi har arbeidssted i hele norddelen av Trøndelag, fra Stjørdal til Kolvereid.
Ta kontakt for en samtale!

       

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS 1
 • Lege før turnus
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
 • Forståelse for egen rolle i et tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Gjennomføring av hele spesialistutdanning innen HNT, inkludert psykiatritjeneste og pediatritjeneste
 • Rekrutteringstillegg til LIS 3 i faste stillinger 
 • Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: bine.k.kristoffersen@hnt.no
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinanu@hnt.no
Navn: Astrid Synøve Eggen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980837
E-post: AstridSynove.Eggen@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER