Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Svelvik legesenter. Svelvik er en liten og sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i utkanten av Drammen kommune.
 
Svelvik legesenter er et legesenter med 4 fastlegehjemler. Legesenteret er veldrevet og det planlegges flytting til nye romslige, lyse og trivelige lokaler, med mulighet for utvidelse. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til senteret. Per i dag drives senteret som et kontorsameie, hvor hver praksis drives som et enkeltpersons foretak eller AS, men det er planer om å organisere legesenteret i et eget driftsselskap (AS). Legesenteret benytter Infodoc journalsystem som er skybasert, er tilkoblet fibernett og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.
 
Fastlegehjemmelen har et listetak på 1500 pasienter, men listen er per i dag låst på 1300. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 5650.
Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • En veldrevet og stabil pasientliste
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • ALIS tilskudd inntil 300 000 kr/år, og minimum 60 000 kr/år
 
Ønsket tiltredelse snarest, eventuelt etter avtale
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tomasev, Vesna
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 47 16 52 07
Navn: Indseth, Madli
Tittel: Virksomhetsleder Helsetjenester
Telefon: 48 10 00 78
Søknad
Søknad merkes: 4406458573
Arbeidssted
Svelvik Legesenter
Storgaten 94
3060 SVELVIK
Søk på stillingen