Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken HF har ledig 6 måneders vikariat for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tjenestested er øre-nese-hals-avdelingen ved Drammen sykehus som er gruppe-2-avdeling i spesialistutdanning for leger.
Ved ansettelse legges det vekt på søkers kompetanse i øre-nese-hals-faget og relevant selvstendig operativ erfaring. Personlig egnethet og evne til å jobbe i team vektlegges også.

Øre-nese-hals-avdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken. Avdelingen har egen operasjonsavdeling med fire operasjonsstuer og egen postoperativ avdeling, poliklinikk og hørselssentral i nær tilknytning til hverandre. Sengeposten deles med øye- og urologisk seksjon. Den korte avstanden mellom de ulike enhetene gir god pasientflyt, høy aktivitet og et godt tverrfaglig miljø. Avdelingen har 10 leger i spesialisering og 9 overleger. 
Vi dekker også ØNH-funksjonen på Kongsberg sykehus og det er etablert en frivillig ambuleringsavtale for leger som inngår i denne ordningen.

LIS-legene har 10-delt vakt med tilstedetid kl. 08 – 23 på hverdager og kl. 09 – 17 i helger med hjemmevakt utover dette. Innkallingstid fra hjemmevakt er 30 minutter.  

Tiltredelse 01.10.21 eller etter avtale.

Ansettelsen er knyttet til  Øre-, Nese- og Halsavdelingen ved Drammen sykehus. Som et
ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til
andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål
som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste
eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har
samarbeidsavtale med. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med
spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del
av arbeidsavtalen.  

Kvalifikasjoner

Søker må beherske norsk språk godt.

Gjennomført LIS del 1 eller tidligere turnustjeneste.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse innen øre-nese-hals-faget med gode muligheter for forskning og faglig utvikling.
Lønn etter gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Håkon Pharo Skaug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32804483
E-post: hakon.pharo.skaug@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals-avdelingen, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen