Kort om arbeidsgiver

Vi har et ledig 6 mnd vikariat for lege i spesialisering i nevrologi, med oppstart snarest mulig og senest 1. september. 
Ansettelsen er knyttet til Drammen sykehus, Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, Seksjon for nevrologi. 
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes kortvarig hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Avdelingen har 12 overlegestillinger og 11 LIS som alle går i vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt. Avdelingen har 29 senger inkludert slagenhet med 12 senger, dagenhet, nevrofysiologisk laboratorium og poliklinikk. Avdelingen har områdefunksjon i nevrologi for hele Vestre Viken.      

Arbeidsoppgaver

  • Ordinær LIS turnusarbeid med 11- delt tilstedevakt, der man går vaktturnus med dagvakt, mellomvakt og nattevakt.
  • Arbeid på slagpost og nevrologisk sengepost under supervisjon av overlege.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning.

Personlige egenskaper

  • Søker må ha evne til samarbeid innad i legegruppen og med andre profesjoner . 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en god læringsarena for nevrologi med stort pasientvolum der man ser både vanlige og mer sjeldne nevrologiske sykdommer.
  • Vi har stort fokus på utdanning. 
  • Vi kan tilby et godt og trygt faglig og hyggelig sosialt miljø med en stabil legegruppe.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kari Anne Bjørnarå
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92668493
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk leger DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen