Kort om arbeidsgiver

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring.

Vår visjon er
Dine ressurser og vår kunnskap – sammen gjør vi en forskjell!
Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering – Kvalitet, Fag, Mestring og Respekt

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er akkreditert etter de
internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.

     

Klinikken har aktivitet på Kysthospitalet i Stavern der det er døgnrehabilitering med 35 senger der det drives nevrorehabilitering, rehabilitering etter akutte skader eller sykdom, kreftrehabilitering, ortopedisk rehabilitering, rehabilitering av funksjonelle tilstander m.m.
KFMR har også den største fysikalsk medisinske poliklinikk i Helse Sør-Øst.

Sykehuset i Vestfold v/KFMR skal nå opprette fire rehabiliteringssenger på akuttsykehuset i Tønsberg. Sengene skal lokaliseres på nevrologisk sengepost og skal være et tilbud til pasienter med ulike diagnoser og problemstillinger som har behov for tidlig oppstart av rehabiliteringen.  Det skal være et tverrfaglig rehabiliteringsteam rundt disse sengene som ledes av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
I den forbindelse utlyser vi en nyopprettet 100% fast overlegestilling i klinikken. Aktuell kandidat har mulighet for å være med å forme rutiner og arbeidsoppgaver knyttet til stillingen.
På rehabiliteringsenheten i Tønsberg vil det også være tilknyttet LIS, da tidligrehabilitering er et av læringsmålene i spesialiseringen.
Avhengig av arbeidsfordelingen mellom LIS og overlege vil det også være aktuelt at overlegen har deler av stillingen sin knyttet til Kysthospitalet og rehabiliteringsaktiviteten der. 

Arbeidsoppgaver

 • Ha det medisinsk faglige ansvar for rehabiliteringsenhet i Tønsberg
 • Lede det tverrfaglige teamet knyttet til de fire rehabiliteringssengene på nevrologisk sengepost
 • Gjøre tilsyn på pasienter som ligger på andre sengeposter for å kartlegge og vurdere funksjonsnivå og videre forløp for den enkelte pasient. Evt starte opp rehabiliteringstiltak mens pasienten ligger på den aktuelle sengepost
 • Poliklinisk/ambulant arbeid
 • Dersom tilstedeværelse på Kysthospitalet deltakelse i vaktordning
 • Informasjon og kunnskapsformidling; herunder medisinskfaglig veiledning til samarbeidende personell, samt undervisningsoppdrag internt og eksternt
 • Faglig utviklingsarbeid; klinisk forskning oppmuntres

Kvalifikasjoner

 • Erfaring i og kunnskap om rehabilitering i tidlig fase
 • Evne til / erfaring med å ta et helhetlig og overordnet perspektiv
 • Engasjement og interesse for å lede et tverrfaglig team
 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Spesialist eller snart ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Engasjert, faglig nysgjerrig og med interesse for å utvikle et nytt tilbud innen sykehusets rehabiliteringstilbud
 • Selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjerne med interesse for forskning og prosjektarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt når søknadene vurderes

  Vi tilbyr

  • En unik mulighet til å være med på bygge opp et nytt tilbud ved Sykehuset i Vestfold
  • Et robust og sterkt faglig miljø med mulighet for stor grad av faglig utvikling

  Stillingen vil bli organisert i Rehabiliteringsavdelingen i KFMR, sammen med de andre legene som er tilknyttet døgnrehabiliteringen på Kysthospitalet.

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Gro E Aasland
  Tittel: Klinikksjef
  Telefon: 92032626
  Navn: Helena P.K Nilsen
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 46635860
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3116 Tønsberg
  Søk på stillingen