Kort om arbeidsgiver

Ledig stillinger som sykehjemslege i 40 – 100 % stillingsprosent. Ved Gulset Sykehjem blir det ledig fast 60 % kommunal stilling fra 15.08.21. I tillegg ønsker vi å ansette flere kommunale sykehjemsleger i stillinger fra 40 – 100 %, gjerne som bistilling til annet legearbeid eksempelvis fastlegejobb.

I Skien kommunen er det 6 sykehjem for langtidsbeboere. Både fastleger og kommunalt ansatt lege innehar tilsynslegefunksjonen ved disse sykehjemmene. 

Sykehjemmene i Skien er organisert under fagsjef for heldøgns tjenester i Helse og velferd Skien kommune. På hvert sykehjem er det ansatt enhetsledere. Vi har et svært god faglig forankret fagteam bestående av sykepleier fra hvert sykehjem som jobber med fagprosedyrer og implementering av rutiner. 
Kommunal legetjeneste i Skien består i tillegg av 6 fast ansatte leger ved Skien Helsehus hvor kommunenes kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og KAD (kommunal akutt døgnenhet) er lokalisert. Sykehjemsleger i kommunen vil være tilknyttet det faglig miljøet på Skien Helsehus.

Vi søker både leger som ønsker å være sykehjemslege i bistilling/deltidsstilling eller i 100 % stilling, gjerne med relevant spesialitet, for eksempel i allmennmedisin eller geriatri. 

Arbeidstid er ordinært dagtid, mulighet for avtale om tilgjengelighet på kveld/helg.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, pårørendesamtaler
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervising
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle prosedyrer og aktivt delta i bruken av ny teknolog


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring innen geriatri eller allmennmedisin er en fordel
 • Det vil også være aktuelt å ansette lege som er ferdig med LIS1 tjeneste som ønsker å gå inn i ett spesialiseringsforløp i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Godkjent politiattest 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass om legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
 • Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp i allmennmedisin, med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Tjeneste ved kommunens sykehjem er godkjent for inntil 2 år i spesialistløpet i allmennmedisin
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege Kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: Trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Gulsetlia 11
3726 Skien