Kort om arbeidsgiver
Bydel Stovner utlyser to fastlegehjemler,  knyttet til Stovner legesenter og Vestli legesenter. Listelengden er for tiden 1200 i begge hjemler. Fastlegene går av med pensjon etter lange yrkesliv i bydelen. 

Begge legesentrene er veldrevne og tradisjonsrike med godt innarbeidede rutiner og et godt arbeidsmiljø. Stovner legesenter er organisert som et AS og består av 9 fastleger hvorav 7 er spesialister i allmennmedisin. LIS 1 lege er også tilknyttet senteret. Vestli legesenter er organisert som et DA og består av 5 leger hvorav 4 er spesialister i allmennmedisin.

Det benyttes Infodoc Plenario journalsystem.
Legesentrene er sentralt plassert i Bydel Stovner som ligger nordøst i Oslo. Det er god offentlig kommunikasjon med bla T-bane helt fram, til henholdsvis Stovner og Vestli.

Bydelen ligger i vakre omgivelser med grense til Romeriksregionen og Nittedal, og har ca. 33 000 innbyggere.
Det er en variert befolkning, og stor grad av trivsel blant innbyggerne. Bydelen har et godt tjenesteapparat blant annet innen helsefremmende og forebyggende tjenester, hjemmetjenesten, psykisk helse, rehabilitering/mestring og øvrige helse- og omsorgstjenester. Vi er opptatt av å sørge for en god og stabil fastlegetjeneste, og et godt samarbeid mellom fastlegene og bydelen, både i enkeltsaker og på systemnivå.   

For leger under utdanning til spesialiteten i allmennmedisin blir det lagt til rette for det.  I søknaden bes du spesifisere om du har gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1,  hvor langt du har kommet i spesialistutdanningen, om du har godkjent gjennomført sideutdanning, hvilke grunnkurs du har hatt, samt hvor langt du har kommet i veiledningsgruppe eller om du er påmeldt dette. Det er fint om du også skriver ditt HPR nummer i søknaden. 
Se nettsider: www.stovnerlegesenter.no og www.vestlilegesenter.no
OBS: kun elektroniske søknader vil aksepteres.
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart.
Tiltredelsesdato etter avtale, senest 01.01.2022.  

Arbeidsoppgaver
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar med for tiden 1200 pasienter.
 • Fastlegene kan tilpliktes inntil 7,5 timer offentlig legearbeid/uke.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt.
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret. Betingelser for inntreden i gruppepraksisen må derfor avtales med legesenteret i tråd med avtaleverket mellom Dnlf og Oslo kommune.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin.
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Forståelse og interesse for å arbeide med en mangfoldig befolkning.
 • Erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode digitale ferdigheter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 92042063
Navn: Roald Lindebø
Tittel: Hjemmelsinnehaver Vestli
Telefon: 41237368
Navn: Finn Skogstad
Tittel: Hjemmelsinnehaver Stovner
Telefon: 95921753
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestli Legesenter/Stovner Legesenter
Vestlisvingen 188 eller Karl Fossums vei 30
0969/0985 Oslo
Søk på stillingen