Kort om arbeidsgiver
Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 42 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å komme hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger.

Vår målsetting er å tilby pasienter et opphold tilpasset deres behov. Skinnarberga helsehus har mange engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse, mange med videreutdanning og vi har et bredt tverrfaglig miljø. Vi samarbeider tett med kommunens rehabiliteringsteam, hjemmetjenesten og psykisk helse. Skinnarberga helsehus er sentralt plassert i Kongsberg med ca. 10 minutters gange til sentrum.

Kort om stillingen
Det er ledig vikariat i 100% stilling som lege p.t ved Skinnarberga helsehus.

Det er mulighet for at stillingen kan bli fast.

Vi tilbyr
 • Et helsehus og en tjeneste i utvikling
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Gode arbeidsforhold uten vaktbelastning
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre
 • Gratis parkering
 • Lønn etter avtale
Innhold i stillingen
 • Utføre nødvendige helseundersøkelser av alle beboere, herunder innkomstjournal, samtykkekompetansevurdering og årskontroll med tilhørende dokumentasjon
 • Avklare palliasjon og livsforlengende behandling med tilhørende dokumentasjon
 • Ha kontakt- / samtale med pårørende. 
 • Smittevernansvar i samarbeid med kommunens systemansvarlige
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige ansatte
 • Deltagelse i kommunens legenettverk
 • Oppfølging av medisinering, samstemming av medikamenter og legemiddelgjennomgang med tilhørende dokumentasjon
 • Delta i oppfølging av farmasøytisk tilsyn
 • Bidra med internundervisning
 • Samarbeide med alle aktuelle involverte parter, internt og eksternt, i forhold til den enkelte pasients behov
Det må påregnes at andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Krav og ønsker til deg
Ønsket kompetanse:
 • Interesse for geriatri
 • Erfaring fra helsehus er en fordel, men ikke et krav
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 Personlige egenskaper:
 • Strukturert og arbeide i tråd med kommunens overordnende planer
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Engasjert i faget, strukturert og løsningsorientert
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges 

Formelle kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisert som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Spesialist i allmennmedisin, indremedisin andre relevante spesialiteter eller er under spesialisering i allmennmedisin
 • Erfaring fra alders- og sykehjemsmedisin eller tilsvarende arbeid, evt geriatri/akuttmedisin, legevaktmedisin
Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtale. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Nils Martin Løwehr
Telefon: 481 66 619
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sykehjemsleger
Kirkegata 1
3616 KONGSBERG