Kort om arbeidsgiver
Deleliste i fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter har ledig for snarlig tiltredelse. 

For overtagende lege er det åpnet for fleksibel nedbetaling over år av kjøpesum. 

Ved inngått avtale om overtakelse av fastlegehjemmel, vil ny lege motta et tilskudd fra Elverum kommune til kjøp / oppstartsfase i praksisen. 

Senteret er et veldrevet 4-legesenter, og  LIS-1 er også tilknyttet senteret. Fastlege som ønsker å gå over til deleliste er pr nå veileder for LIS 1, og det er en oppgave tiltredende lege kan overta om rett kompetansenivå er tilstede. Liste størrelse er nå 1200 pasienter.

Senteret har et godt arbeidsmiljø og hjelpepersonell har lang og god erfaring i å bistå legene. Vi holder til i lyse moderne lokaler og hver lege har to kontorer å disponere.  Beliggenheten er i sentrum av Elverum med utsikt mot Glomma.

Senteret er godt utstyrt, har egen skiftestue, 24 t blodtrykks apparat, EKG, spirometri, Ankel/arm-indeks, ultralydapparat etc. Senteret benytter System-X journalsystem og pasientsky.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværsvikariater. Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr. nå daglegevakt på sitt kontor. Dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen. Dette kan være oppgave kommunen på sikt tar over.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum. Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning  (LIS1).
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kollega
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Legesenteret har etablert et AS som driftsselskap,  og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå samarbeidsavtale med de andre.  Hver hjemmelsinnehaver har sitt personlige foretak for fastlegehjemmelen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tore Glad-Ørbak
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 913 02 680
E-post: tglad@online.no
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef, Elverum Kommune
Telefon: 993 56 680
E-post: lars.kiplesund@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM