Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det er ledig 100% stilling som overlege ved Rehabiliteringsavdelingen fra og med 01.09.21 til og med 31.10.22, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder.

Bodø kommune overtar ansvar for et økende antall pasienter med flere og mer krevende diagnoser fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller nye og økte krav til den kommunale legetjenesten, og det er derfor nødvendig at vi utvikler vår kompetanse i tråd med dette.

Vår nye Overlege må ha:
Kvalifikasjoner:
 • Spesialister med kompetanse i allmennmedisin, fysikalskmedisin, nevrologi eller geriatri med interesse for rehabilitering kan komme i betraktning.
 • Erfaring fra kommunal døgnrehabiliteringsavdeling foretrekkes.
 • Gode norskkunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Personlige egenskaper:
 • Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse.
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet

Om oss
Rehabiliteringsavdelingen er kommunens døgnrehabiliteringstilbud. Avdelingen har per tiden 16 senger hvorav en sengeplass er lokalisert i egen treningsleilighet. Ved avdelingen er det ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og kjøkkenassistent. Ansatte ved Rehabiliteringsavdelingen jobber sammen i tverrfaglige team og det opprettes team rundt hver pasient. Pasientene som kommer til avdelingen kommer i hovedsak fra sykehus etter sykdom eller skade. Noen kommer fra hjemmet for å få intensivt treningsopphold. Ansatte i avdelingen jobber prosessbasert og med stadig endring, hvor pasientens selvstendighet og aktivitet er i fokus. Det er en pågående prosess hvor kommunens korttidsplasser samles i samme bygg. Legestillingen vil bli en del av legeteamet på Sølvsuper.

Avdelingen mottar pasienter i aldersgruppe 18-100 år innenfor et bredt fagfelt i forhold til pasientforløp fra sub-akutt fase til utskriving til hjemmet.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Klinisk legetjeneste tilknyttet pasienter innlagt i Rehabiliteringsavdelingen.
 • Bidra til utvikling av avdelingen i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet.
 • Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av legestudenter og øvrig helsepersonell.
 • Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

Vi kan tilby deg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger

Helse- og omsorgsavdelingen

Annet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju .

Lønn etter gjeldene tariffavtale.
Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne:
Helseleder
Stian Wik Rasmussen, mobil: 90 99 41 80, Stian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no

Avdelingsleder
Marianne Pettersen, mobil: 41 25 86 27, marianne.pettersen3@bodo.kommune.no

Kommuneoverlege
Francis Odeh, mobil: 951 55 539, francis.odeh@bodo.kommune.no 
Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wiik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Marianne Pettersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41 25 86 27
E-post: marianne.pettersen3@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Rehabiliteringsavdelingen
8006 BODØ