Kort om arbeidsgiver
Medisinsk faglig ansvar for beboere ved enheten

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar for beboerne ved fem institusjonsavdelinger, herav tre somatiske avdelinger, en psykiatrisk avdeling og ressursavdeling
 • Delta på innkomstsamtaler og samtaler med beboer og pårørende ved behov
 • Dokumentere
 • Oppfølging av medisinering , legemiddelsamstemming ved innkomst og legemiddelgjennomgang årlig
 • Årlig helsekontroll på beboere
 • Vurdere samtykkekompetanse og dokumentere det
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Bidra med internundervisning
 • Avklare ift. palliasjon og livsforlengende behandling og dokumentere 
 • Bidra til å svare ut saker fra tilsynsmyndigheter ved behov
 • Listen er ikke uttømmende 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med gyldig HPR nummer
 • Erfaring fra sykehjemsmedisin
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen spesialisering
 • Ønskelig med spesialisering og /eller erfaring  innen geriatri/psykiatri.
Personlige egenskaper
 • Stabil, fleksibel og med gode samarbeidsrutiner
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre yrkesgrupper på enheten
 • Være kjent med og jobbe i forhold til verdier, visjoner og mål for tjenesten
 • Tilstedeværelse og tilgjengelighet vektlegges
 • God formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • 100 % stilling på dagtid
 • Lønn etter avtale
 • Enheten har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring
 • Mange faglige utfordringer
 • Gode pensjonsordninger og godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.  Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner 
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder
 • Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju 
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Sylvia Aastad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91579890
E-post: sylvia.aastad@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter
Myrvegen 73
2050 JESSHEIM