Kort om arbeidsgiver

Da en av våre psykiatere nå går over til en lederstilling ved døgnpost, blir det ledig stilling som 100 % psykiater i vår allmennpoliklinikk A3. 

Solli allmennpoliklinikk er delt i to enheter A2 og A3 hvor hver enhet har ansatt 2 psykiatere i 100 % stilling. Det er fortiden LIS i begge avdelingene.
DPSet har idag 9 overlegestillinger og 4 LIS stillinger.

A3 ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Avdelingen har hatt et sterkt fokus på kunnskapsbasert behandling og utvikling av faget vårt gjennom klinikknær forskning på angstlidelser og fysisk aktivitet de siste 10 årene. Vi er nå i gang med å gi flere ansatte bredere kompetanse i traumebehandling. Dette gjøres i samarbeid med NKVTS. Bedre koordinerte behandlingsforløp for spiseforstyrrelser vil òg være et område vi vil ha oppmerksomhet på de neste årene, så interesse for denne lidelsen vil også være en fordel. 

Som medarbeider i A3 kan du forvente at vi legger til rette for at du skal kunne arbeide både med gruppe - og individuell behandling. Du kan videre forvente et sterkt faglig, og ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet. 

Arbeidsoppgaver

Behandlingsansvar for egne pasienter
Bistå andre behandlere direkte og indirekte
Bidra med tverrfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
Vakt i 7- delt bakvaktsordning. 

Kvalifikasjoner

Spesialist i psykiatri/ erfaren LIS 
Norsk autorisasjon
Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert medarbeider som er både fleksibel og strukturert, har stor gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. 
Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt ved ansettelse. 

Vi tilbyr

100 % fast stilling
Overlegeveiledning 
Et godt og sosialt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
Lønn etter overenskomst med Virke
Ansettelse etter avtale
Pensjonsordning i KLP 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Henning Monsen
Tittel: assisterende Seksjonsleder A3
Telefon: 55 61 82 00
E-post: henning.monsen@solli.no
Navn: Trond Vigleik Sjøbø
Tittel: Seksjonsleder A3
Telefon: 55 61 82 00
E-post: trond.vigleik.sjobo@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennseksjon 3, Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun