Kort om arbeidsgiver

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, vanedannende medikamenter, illegale rusmidler og spill) samt pårørende, som bor i Fredrikstad og Hvaler. En stor andel av våre pasienter har tilleggsproblemer og behandlingsbehov knyttet til psykisk helse. Pasientens livssituasjon og nære relasjoner inkluderes på ulike måter inn i det enkelte behandlingsforløp. Poliklinikkens hovedtilbud er primært rettet mot behandling og utredning. Poliklinikken i Fredrikstad har organisert egen LAR poliklinikk. Vikariatet er knyttet til LAR poliklinikken. Ved LAR poliklinikken jobber et team bestående av 6 ansatte; lege, 3 sykepleiere, 1 vernepleier og 1 sosionom. Det jobbes tverrfaglig, og LAR poliklinikken forestår og har ansvar for medisinering og oppfølging av ca 100 pasienter. Poliklinikken samarbeider tett med kommunens rustjeneste samt fastleger. Vikariatet er også knyttet til TSB poliklinikken en dag i uka, og jobber i team med behandlere om øvrige pasienter. Poliklinikken har fast ansatt psykiater som også har russpesialitet. Avdeling for rusbehandling i Østfold har organisert alle legene i et faglig fellesskap, med faste møter ledet av psykiater ved TSB Fredrikstad.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvarlig for LAR behandlingen ved poliklinikken
 • Kartlegging, spesielt med vekt på somatisk helse 
 • Samarbeid i fagteam, både LAR poliklinikken og TSB poliklinikken
 • Samarbeid med kommunal helse- og sosialtjeneste, spesielt fastlegene
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Delta i poliklinikkens interne utviklingsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist innen rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Lege i spesialisering
 • Allmennpraktiserende lege

Personlige egenskaper

 • Engasjert og ansvarlig fagperson som har evne til å tilpasse seg og bidra i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med andre faggrupper
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt                    

Vi tilbyr

 • Du vil møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Fredrikstad er eneste  lokasjon i Østfold med egen LAR poliklinikk
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Heidi Scheibler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47 26 13 27
Arbeidssted
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad
Kirkebrygga 2-4
1606 Fredrikstad