Kort om arbeidsgiver

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) gir
behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, synshemmede, døve og døvblinde
barn, unge og voksne fra hele landet. Tilbud til mennesker med synshemming  i psykisk helsevern  er et helt nystartet tilbud og er nå en del av behandlingstilbudet i Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse . Et team med fire fagstillinger skal arbeide for å gi synshemmede et godt tilbud i psykisk helsevern. Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig
tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen.  NBHP er en
seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.

NBHP har rundt 35 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten,
Voksenenheten og Kompetanseenheten. Denne stillingen skal være en del av den
eksisterende Voksenenheten og samtidig inngå i det nye teamet som skal ha et
spesielt ansvar for synshemmede.

Overlegestillingen får en sentral rolle i oppbyggingen av det nye tilbudet.
Synshemmede har i dag et for dårlig tilbud i psykisk helsevern. Det skal
vi gjøre noe med!

 Ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle et team med hovedansvar for synshemmede med psykisk lidelse
 • Bidra i det allerede etablerte fagmiljøet som jobber med hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse
 • Utredning av psykiske lidelser
 • Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Flere av pasientene vil, i tillegg til synstap, ha kompliserte og sammensatte tilstander som utfordrer tradisjonell utredning og behandling
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Medikamentell behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
 • Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
 • Samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri. Lege med kort tid igjen til spesialisering og andre spesialiteter kan komme i betraktning.
 • Interesse for sansetap og psykisk helse 
 • Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
 • Ønskelig med tegnspråkkompetanse
 • Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
 • Ønskelig med erfaring med målgruppene 

Personlige egenskaper

 • Utholdenhet og evne til nyskapende aktivitet
 • Engasjement og interesse for feltet
 • Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å få kontakt med mennesker 
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Nasjonalt nybrottsarbeid
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid - individuelt og i gruppe
 • Deltagelse i tverrfaglige nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
 • Overlegegruppe med seks spesialister
 • Tegnspråkopplæring
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid, fagutvikling og deltakelse i relevante forskningsprosjekter
 • 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år
 • Stillingen er uten vaktordning 
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Bang Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95709684
Navn: Hege Saltnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94155172
Arbeidssted
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Voksenenheten
Ullevål sykeshus
0450 Oslo