Kort om arbeidsgiver

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gangavstand fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen og også hyppige bussforbindelser.

DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner : Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.
Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter:  Ordinær døgnenhet (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger). Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi, gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi) og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet og affektbevissthet står sentralt. Behandlingen bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.
 
Døgntjenestene i DPS er i endring. Pasientene er oftere enn før i en sykdomsfase med ganske høyt symptomtrykk. Det tilbys hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp i akuttpsykiatrisk avdeling eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene.
I seksjonen arbeider det leger, miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, fysioterapeuter og kunst- og utrykksterapeut. Det er til sammen 46.6 fagstillinger. Du blir ikke alene som lege, vi har 2 overlegestillinger og 1 LIS på døgnenheten og overlege i halv stilling på medisinfri døgnenhet. Det er også et større Overlege/lege miljø på DPS som du vil bli en del av.

Hvis det er aktuelt å søke mindre stilling enn 100 %, vil vi være villige til å drøfte det.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi håper å høre fra deg!Arbeidsoppgaver

 • Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud 
 • Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter
 • Veiledning til LIS og andre, internt og eksternt 
 • Stillingen er underlagt seksjonsleder.
 • Stillingene setter store krav til norskkunnskaper og samarbeidsevne.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med norsk autorisasjon
 • Bred erfaring innen psykiatri
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • En fordel at søker har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du skal være en del av et behandlingstilbud med fokus på frivillighet, pasientautonomi, åpen dialog og bør være en motiverende, støttende, bekreftende, endringsvillig og styrende i forhold til avdelingens målsettinger.
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Rune Størset
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 48118618
E-post: Rune.storset@ahus.no
Navn: Espen Lind Johnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90784943
E-post: espen.lind.johnsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
C.J. Hansens vei 25
2007 Lillestrøm
Søk på stillingen