Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling et skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

Vi har nå ledige vikariater som lege i spesialisering i psykiatri ved flere av klinikkens avdelinger.  Vi ber derfor om at du opplyser ønsket tjenestested i søknaden. 

ALIS som er i behov av  institusjonstjeneste er også velkomne til å søke.

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt: 

 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt         

Vakt følger tjenesteplan på hvert arbeidssted.

Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste      

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Medisinskfaglig reflektert med gode fagkunnskaper
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø           

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Kielland
Tittel: Spesialrådgiver - adm
Telefon: 41691406
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 90631070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Grønland 32 B
3004 Drammen
Søk på stillingen